Bagaimana menurut pendapat anda jika diadakan sebuah mata pelajaran khusus untuk memberantas teroris hingga ke akar – akar nya ?

Iklan